Gepubliceerd op 17.08.2018

Categorie: Nieuwbouw

Een nieuw kadastraal inkomen aanvechten?

Wanneer u een nieuwe woning in gebruik neemt of wanneer de verbouwingswerken voltooid zijn, moet u als belastingsplichte binnen de 30 dagen en uit eigen beweging een aangifte doen bij de AADP (Algemene Administratie van de PatrimonoiumDocumentatie).

U zal dan na verloop van tijd een aangetekende brief ontvangen met het toegewezen kadastraal inkomen van uw pand.

Wat moet u doen, wanneer u hiermee niet akkoord bent:

  • aangetekend bezwaar indienen bij AADP binnen de 2 maanden na ontvangst van de aangetekende brief.
  • In deze brief vermelden welk kadastraal inkomen u wel correct vindt.

Er zal een ambtenaar aangesteld worden om een minnelijke schikking met u te regelen. Indien u niet tot een minnelijke schikking komt, dan kunnen zowel de eigenaar als het kadaster samen één of drie scheidsrechters aanduiden. De uitspraak van de scheidsrechters is namelijk bindend. De kosten van de scheidsrechters (maximaal € 1.000,00) moeten betaald door de partij, die met het voorgestelde bedrag het verst verwijderd is van het definitieve bedrag.

 

Een nieuw kadastraal inkomen aanvechten?

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Risicogronden - Wat is er gewijzigd in het bodemdecreet op 29 november 2018

Verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Lees meer

Wat zijn de spelregels bij indexering van de huurgelden?

Ook al staat de indexeringsclausule niet in de huurovereenkomst, dan nog behoudt u het recht om de huurprijs jaarlijks te indexeren.

Lees meer

Waarom je nu moet investeren in vastgoed?

Door de historisch lange rentevoeten kan je de bank in jouw voordeel laten werken. Je kan bijvoorbeeld reeds een eigendom aanschaffen door vb. 20% van...

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan