Gepubliceerd op 29.12.2021

Categorie: Bedrijfsvastgoed

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiële gebouwen met parking (zoals kantoren)

WIE MOET DEZE BETALEN? DE VERHUURDER OF DE HUURDER?

In principe op kosten van de huurder voor bestaande niet-residentiële gebouwen.

Er rust geen wettelijke verplichting op de verhuurder om laadpalen te voorzien in een bestaand gebouw, tenzij dit in de huurovereenkomst anders werd bedongen.
Indien de huurder dit wenst, dient hij eerst de goedkeuring te vragen aan de verhuurder. Als verhuurder zal u deze goedkeuring meestal niet zomaar mogen weigeren, aangezien het om noodzakelijke infrastructuur gaat.
Na goedkeuring kan de huurder deze laadpalen dan eigen initiatief en kost voorzien. Op het einde van de huurovereenkomst kan hij wel een vergoeding vragen voor de meerwaarde van de uitgevoerde werken, tenzij dit in de overeenkomst anders werd beschreven (vb. Alle nuttige meerwerken blijven behouden in het voordeel van de verhuurder, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn).
 

Vanaf 1 januari 2025 dan toch verplicht voor de verhuurder?

Vanaf 1 januari 2025 moet de verhuurder van een bestaand niet-residentieel gebouw (zoals kantoorgebouwen, handelspanden, ...) met meer dan 20 parkeerplaatsen (enkel deze!) instaan voor minstens 2 laadpalen, tenzij dit anders werd overeen gekomen in de ondertekende overeenkomst (vb. Tijdens het verloop van de huurovereenkomst kan de verhuurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor aanpassingswerken in gevolge wijzigende of nieuwe reglementering).
 

Wat bij nieuwbouw of renovatieproject?

Artikel 9/1.1.1. en volgende van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat bij sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd vanaf 11 maart 2021, laadpalen moeten worden geplaatst.

Niet-residentiële nieuwbouw- of renovatieprojecten met meer dan tien parkeerplaatsen moeten minstens twee laadpunten voorzien. Het gaat hier wel om een volledig geïnstalleerd laadpunt. Daarnaast moet men ook verdere uitbreiding mogelijk maken door voor minstens een op vier parkeerplaatsen de nodige infrastructuur te voorzien. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. Per parkeerplaats die niet is voorbereid op een toekomstige installatie bedraagt de boete €1000. Voor een ontbrekend laadpunt is dat € 2000 per parkeerplaats.

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiële gebouwen met parking (zoals kantoren)

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiële gebouwen met parking (zoals kantoren)

WIE MOET DEZE BETALEN? DE VERHUURDER OF DE HUURDER?

Vanaf 2025 geldt er een wettelijke verplichting in Vlaanderen!

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor uw vastgoed!

Registratiebelasting, verplichte schatting bij hypothecaire lening, recent EPC, stookolieketels!

Dit zijn maar enkele zaken de voor uw vastgoed veranderen in 2022

Lees meer

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Staat uw pand reeds 90 dagen leeg, lees dan zeker dit artikel!

Bij tehuur -of tekoopstelling kan u een proportionele vermindering van onroerende voorheffing krijgen wegens leegstand of improductiviteit van uw bedr...

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan