Gepubliceerd op 24.03.2020

Categorie: Bedrijfsvastgoed

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Staat uw pand reeds 90 dagen leeg, lees dan zeker dit artikel!

Om van een vermindering van één jaar te kunnen genieten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een niet-gemeubileerd gebouwde onroerend goed.
 • De leegstand en de improductiviteit van het gebouw moeten tijdens het jaar minstens 90 dagen geduurd hebben. De periode van 90 dagen moet niet aaneensluitend zijn.
 • De improductiviteit moet onvrijwillig zijn:
  • Moet het gevolg zijn van redenen onafhankelijk van de wil van de eiser.
   vb. tehuur -of tekoopstelling: de door de opdrachtgever en door de makelaar in onroerende goederen getekende opdracht tot verhuring of tot verkoop, met vermelding van de periode van het mandaat. Indien deze opdracht stilzwijgend werd verlengd, dient de makelaar dit schriftelijk te bevestigen
  • Bodemverontreiniging: verslagen, resultaten (oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek), begin en einde van de sanering, bewijzen en facturen van uitgevoerde sanering, toekomstplannen, ....

Om van een vermindering van meer dan één jaar te kunnen genieten is het noodzakelijk dat de eiser bewijst dat: 

 • ​hij zijn werkelijke rechten niet kan uitoefenen,
 • de onmogelijkheid om zijn werkelijke rechten uit te oefenen het gevolg is van:
  • een ramp,
  • overmacht,
  • administratieve of gerechtelijke procedures.

​Bij wijze van voorbeeld kunnen volgende redenen kunnen niet worden ingeroepen als overmacht: ziekte, familiale redenen, indeling van de gebouwen, hoge kostprijs van de werken, mislukte verhuur of verkoop, ongezond gebouw (voor verbetering vatbaar).

Als u niet akkoord gaat met een aanslagbiljet dat u ontvangen heeft, dan kunt u daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen indienen.

Inhoud van uw bezwaar

 • U legt uit waarom u het niet eens bent met de belasting. Voor de redenen die u inroept, voegt u, waar mogelijk, de nodige bewijsstukken of attesten toe.
 • U neemt de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over:
  • het kohierartikelnummer
  • het identificatienummer van de belastingplichtige: het rijksregisternummer voor natuurlijke personen, het KBO- of BTW-nummer van rechtspersonen (bedrijven, VZWs...).
  • Als u voor iemand anders bezwaar indient, neemt u ook uw eigen persoonsgegevens op (naam en rijksregisternummer, uw volledig adres, uw telefoonnummer).
 • ondertekent het bezwaarschrift. De Vlaamse Belastingdienst zal als dat nodig is een volmacht opvragen als iemand anders in uw plaats een bezwaarschrift indient. 

Hoe dient u bezwaar in?

Online via "mijn dossier"

U kunt online een bezwaar indienen via "Mijn dossier" bij de Vlaamse Belastingdienst. U kiest uit het menu "Ik wil een bezwaar indienen" de juiste belasting.

U moet zich daarna aanmelden op een van de manieren die het digitaal loket ter beschikking stelt. Aanmelden via uw elektronische identiteitskaart is de meest gebruikte makkelijke en veilige manier.

U kunt een bezwaarschrift en bewijsstukken als elektronische documenten toevoegen.

Opgelet: het is mogelijk dat u niet al uw aanslagbiljetten te zien krijgt in "Mijn Dossier". Dat kan het geval zijn als uw onroerend goed bv. eigendom is van u samen met uw partner of andere mede-eigenaar. In dat geval kan die persoon zich aanmelden en de documenten raadplegen. 

Per brief

Voor de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen en de leegstandsheffing bedrijfsruimten:

Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel

U hebt tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. Als u het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden. 

 

Adres: Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst

Telefoon: 1700

Contactformulier: http://belastingen.vlaanderen.be/email

Website: http://belastingen.vlaanderen.be

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiële gebouwen met parking (zoals kantoren)

WIE MOET DEZE BETALEN? DE VERHUURDER OF DE HUURDER?

Vanaf 2025 geldt er een wettelijke verplichting in Vlaanderen!

Lees meer

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor uw vastgoed!

Registratiebelasting, verplichte schatting bij hypothecaire lening, recent EPC, stookolieketels!

Dit zijn maar enkele zaken de voor uw vastgoed veranderen in 2022

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Staat uw pand reeds 90 dagen leeg, lees dan zeker dit artikel!

Bij tehuur -of tekoopstelling kan u een proportionele vermindering van onroerende voorheffing krijgen wegens leegstand of improductiviteit van uw bedr...

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan