Gepubliceerd op 24.11.2021

Categorie: Nieuwbouw, Bedrijfsvastgoed, Woonvastgoed, Investering

U heeft zonet een compromis getekend voor de aankoop van een pand, maar bedenkt zich nadien.

Kan u hier nog van af?

 

In principe is het antwoord eenvoudig en duidelijk: als er een overeenkomst is over wat er wordt gekocht en tegen welke prijs, is de koop gesloten. Het maakt daarbij niet uit hoe het akkoord is vastgelegd. ‘Dat kan mondeling zijn, maar ook schriftelijk, zelfs per e-mail of per sms.’

Maar in bepaalde gevallen kunt u wel onder de aankoop uit. We zetten de mogelijkheden tijdens het kooptraject voor u op een rij.

 

Een BOD:

Het uitbrengen van een bod is doorgaans de eerste stap als u uw zinnen op een pand heeft gezet. ‘De rechtspraak aanvaardt traditioneel dat een prijsvermelding bij een te koop aangeboden woning ‘slechts’ een uitnodiging is tot het doen van een aanbod. Het bod dat u uitbrengt, vormt dus het aanbod. Zolang de verkoper uw bod niet aanvaard heeft, kunt u zich terugtrekken. Zodra de verkoper uw bod aanvaard heeft, is het bindend. Ook al kunt u achteraf bijvoorbeeld geen lening krijgen van de bank.
Weet dat de verkoper uw bod niet hoeft te aanvaarden. Zelfs als u de vraagprijs biedt - of meer - kan de verkoper uw bod weigeren. ‘De verkoper behoudt altijd de vrijheid om gelijk welk bod te aanvaarden en kan zelfs beslissen om het goed niet langer te koop aan te bieden.
Als de verkoper uw bod aanvaardt, dan is dat voor hem meteen bindend en geldt de aanvaarding als verkoopbelofte, ook wel aankoopoptie genoemd. Als u deze optie naderhand ‘licht’ nadat u op de hoogte gebracht bent van de bodem- en stedenbouwkundige gegevens (zie verder), kan de verkoper niet meer terug.

 

DE COMPROMIS

Als uw bod is aanvaard is, wordt een verkoopovereenkomst opgemaakt. ‘Een compromis is op zich bindend, maar er zijn uitzonderingen’, zegt van Opstal. ‘Er kunnen opschortende voorwaarden zijn en er is een wettelijke bescherming voor de kopers.’

Het krijgen van een hypothecaire lening kan zo’n op opschortende voorwaarde zijn. Op die manier bent u als koper beschermd, mocht u van de bank toch geen krediet krijgen om de aankoop van de woning te financieren. ‘Let wel, als u er als koper niet in slaagt externe financiering te bekomen, wordt doorgaans gevraagd om bijvoorbeeld minstens drie negatieve beslissingen van een financiële instelling voor te leggen. Het is de bedoeling dat de koper er echt alles aan doet om de overeenkomst uit te voeren. En niet het njet van één instelling aangrijpt om gratuit onder het akkoord uit te komen.

Als u niet wil of kan kopen, kan de verkoper een schadevergoeding vragen: hetzij een forfaitaire vergoeding die het contract bepaalt (vaak 10 procent van de aankoopprijs), hetzij een vergoeding van de effectieve (te bewijzen) schade, als het contract niets bepaalt. De verkoper kan ook de ‘gedwongen uitvoering’ van de aankoop eisen. In dat geval wordt de koper door de rechter verplicht de koop alsnog uit te voeren.

Daarnaast zijn kopers ook beschermd door de wet en moeten ze bepaalde informatie verplicht gekregen hebben - zoals bodem- en stedenbouwgegevens - op het moment dat ze het compromis ondertekenen. ‘Dat betekent eigenlijk dat een verkoopdossier volledig klaar moet zijn voor een woning op de markt wordt gebracht.
Als die wettelijk verplichte informatie niet aangeleverd wordt, kan de nietigheid van het contract worden ingeroepen.

Zijn er geen opschortende voorwaarden en hebt u alle wettelijk verplichte informatie gekregen, dan bent u door het plaatsen van uw handtekening gebonden aan het compromis en kunt u niet meer terug. Hetzelfde geldt voor de verkoper. ‘Het is dus niet zo dat een verkoop maar definitief tot stand komt op het moment dat de akte wordt verleden.

Als u het compromis ondertekent, wordt doorgaans ook gevraagd om een voorschot te storten van 5 of 10 procent van de aankoopprijs. Het is aan te raden om die som op de derdenrekening van de makelaar of de notaris te storten en niet rechtstreeks op de rekening van de verkoper. Op die manier bent u zeker dat u uw centen terugziet als de verkoop om een of andere reden toch niet doorgaat.

 

DE AKTE

De laatste stap in het koopproces is het verlijden van de akte, waarna u zich officieel de nieuwe eigenaar van de woning mag noemen. Als de akte getekend is, is er geen weg meer terug. ‘De nietigheid van het contract kan alleen worden ingeroepen voor het ondertekenen van de akte.

 

 

Bron: De Tijd

U heeft zonet een compromis getekend voor de aankoop van een pand, maar bedenkt zich nadien.

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiƫle gebouwen met parking (zoals kantoren)

WIE MOET DEZE BETALEN? DE VERHUURDER OF DE HUURDER?

Vanaf 2025 geldt er een wettelijke verplichting in Vlaanderen!

Lees meer

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor uw vastgoed!

Registratiebelasting, verplichte schatting bij hypothecaire lening, recent EPC, stookolieketels!

Dit zijn maar enkele zaken de voor uw vastgoed veranderen in 2022

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Staat uw pand reeds 90 dagen leeg, lees dan zeker dit artikel!

Bij tehuur -of tekoopstelling kan u een proportionele vermindering van onroerende voorheffing krijgen wegens leegstand of improductiviteit van uw bedr...

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan